Praktijk voor

Acupunctuur en Meridiaantherapie

Carla van de Kamp
Koningin Julianaweg 7
8375 AA Oldemarkt
Tel.: 0561 - 452574
e-mail: info@acupunctuuroldemarkt.nl

donderdag, 20 juni 2024  


 

© 2024

Powered by itensa

 

Acupunctuur en fobie

De 5000jaar oude manier waarop de Chinezen kijken naar gezondheid en ziekte is zeer verschillend van onze Westerse geneeskunde. Zij gaan er vanuit dat de mens een hoeveelheid energie heeft waaruit alle geestelijke en lichamelijke activiteiten gevoed moeten worden. Een deel van deze energie wordt bij de geboorte door de ouders geleverd en daarna onder andere uit ademhaling en voeding bijgevuld. Die energie kent een yin en yang aspect, het aardse en kosmische, het vrouwelijke en mannelijke, ofwel het rustige en beweeglijke deel. Deze twee vullen elkander aan en houden elkaar in evenwicht.

Onze energie is te verdelen in 5 potjes met verschillende kwaliteiten: vuur-, aarde-, metaal-, water-, en houtelement. leder element heeft specifieke eigenschappen of een energetische verbinding met een smaak, geur, jaargetijde, windrichting, orgaan, kleur en voeding.

Ook behoort bij elk van deze elementen een emotie, bijvoorbeeld bij het vuur de vreugde, bij het hout de woede en bij het water de angst. Iedereen heeft een portie angst nodig om te overleven, het is een gezond beschermingsmechanisme dat waarschuwt bij gevaar. Het laat ons ook onze individualiteit en kwetsbaarheid ervaren in deze wereld. Angst heeft ook leuke kanten, getuige de populariteit van spookhuizen, horrorfilms, achtbanen enz. Als de angst doorslaat en zo extreem wordt dat het leven er in negatieve zin door beïnvloed wordt, spreken we van een fobie. De overmatige angst wordt dan een belemmering voor de ontwikkeling en ontplooiing van het "ik", het is zeer vrijheidsbeperkend. Bovendien is het vermoeiend. "Verlamd van angst en bezwijken van angst" zijn bekende uitspraken die het stagnerend effect van angst verwoorden. Angst kost ook veel energie. De exacte oorzaak voor het doorslaan van angst is vaak onduidelijk. Er zijn een aantal prikkelende factoren aan te wijzen, zoals een verhoogd cafeïne en cocaïne gebruik of voorbeeld gedrag met een overmatige angstbeleving in de directe omgeving (ouder -kind). Mijns inziens speelt het denken een grote rol bij de ontwikkeling van een fobie. Bij claustrofobie denkt iemand dat hij stikt in de lift, bij smetvrees denkt hij ziek te worden van zijn medemens, dit alles is nog nooit gebeurd.

Bij een fobie zien we dat de pot met waterenergie, waar de angst door gevoed wordt, snel leeg raakt. Ook energetisch gezien wordt angst niet meer in de hand gehouden en ontspoort. Acupunctuur is een behandelwijze die de energiebalans in het lichaam herstelt en in dit geval het water- element extra kan aanvullen. Op zo'n manier wordt de angst weer beter hanteerbaar. Wat bovendien nog heel belangrijk is, is dat onze moed en doorzettingsvermogen ook door het water-element gevoed worden. Je hoort vaak zeggen dat een fobicus de moed niet heeft om in een lift te stappen of een plein over te steken. Zo ontstaat dus een vicieuze cirkel van een fobie en vermijdingsgedrag waar iemand maar moeilijk uitkomt.

Door dat uitgeputte potje van het water- element ontbreekt ook de moed om een therapie te beginnen die de fobie aanpakt. In de hedendaagse psychotherapie zien we een sterke voorkeur voor gedragstherapie, vaak gecombineerd met antidepressiva. De middels acupunctuur herstelde energiebalans maakt het voor een fobicus gemakkelijker om die psychotherapie aan te gaan. In een aantal gevallen is dat zelfs niet meer nodig, omdat de evenwichtig stromende energie het "ik" zoveel ruimte geeft, dat het vermijdingsgedrag zelfstandig te corrigeren is. Bovendien kan dankzij acupunctuur het medicijngebruik verminderen of vermeden worden.

Acupunctuur kan dus een belangrijke bijdrage leveren om een fobie uit iemands leven te krijgen. Niet dat je met een naaldje de ballon met "fobie" in één keer lek prikt, maar door de moed en doorzettingsvermogen te vergroten en de angst te verkleinen zal het gemakkelijker worden om vrij van overmatige angst verder te leven.

Carla van de Kamp, 7-1-2000

terug naar lijst


Privacyverklaring wet AVG
Algemene voorwaarden
Disclaimer
KAB Geschilleninstantie                      Nederlands Vereniging voor Acupuntuur